O mnie

Tomasz Leszczyński

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Zostałem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyłem Podyplomowe Studia w zakresie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Prawa Rosyjskiego uzyskując dyplom ze znajomości prawa rosyjskiego przy Akademickim Prawnym Uniwersytecie w Moskwie i Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Biegle posługuję się językiem rosyjskim.

Wiedzę i wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując przez prawie 10 lat w kancelarii adwokackiej w Warszawie.